Forma w Krakowie przez wyborami

Najważniejszym spośród trudnych przeszkód w większości miast w Polsce jest infrastruktura drogowa. Nasze miasta są nie zaadaptowane do tak wielkiego natężenia korków, jaki pojawił się przez zwiększenie się liczby aut na naszych drogach. Z tego powodu główną z najważniejszych inwestycji jakie musi podjąć prawie każde województwo jest zainwestowanie środków w transport i komunikację. Drogi i komunikacja miejska to najważniejszy obszar, jaki pozwoli polepszyć zadowolenie krakowian jak również usprawni integralność gospodarki Krakowa.

Na tle pozostałych gmin, nowe projekty komunikacyjne jakie realizuje Kraków mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w plebiscycie opowiedzieli się za budową metra, ale przed tym jak ono powstanie, w komunikację tramwajową i autobusową i nawierzchnie drogowe potrzeba zainwestować sporo pieniędzy . Z bardziej istotnych inwestycji warto wymienić:
w pełni napędzaną elektrycznie siatkę autobusową – pierwszą w Polsce,
nowoczesne linie tramwajowe na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec PKP wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w planach Kraków ma remont przynajmniej kilka nowych dróg dojazdowych między już wybudowanymi połączeniami oraz naprawy istniejących połączeń tramwajowych oraz dróg dojazdowych.
Krakowianie remontów nie znoszą – problemy w komunikacji i dotarciu do pracy przeszkadzają w codziennym życiu. Warto zaś mieć jasność tego, że bez inwestycji jakość dróg nie może się poprawić i aby mieszkało się lepiej, wymagać trzeba cierpliwości.Majchrowski
Przekazywanie środków w komunikacje to nie jedynie kolejne linie komunikacji, jak również doskonalszej odporności nawierzchnia jezdni, która będzie dłużej jak nowa i odporna. (jednym z takich wzorów może być ścieralna nawierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zachodniej drodze Wadowickiej). Jasnym jest to, że, Kraków potrzebuje jeszcze wielu zmian i inwestycji, aby poruszało się po nim dobrze. Nie tylko samochodem, ale również autobusami. Ale widać wyraźnie, że całość jest na prostej trasie do tego, by Krakusom mieszkało się tu naprawdę wygodnie i z zadowoleniem.