lean sklep

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a jednocześnie zupełnie zbędnych. lean materiały szkolenia Najważniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawienia zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych półproduktów. Skorzystanie z technik lean management daje możliwość zdobycia takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w firmie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania oceny, które procesy są zbędne dla firmy.